Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lễ tân ngoại giao
Skip portletPortlet Menu
 
công tác lãnh sự
Skip portletPortlet Menu
 
hợp tác quốc tế
Skip portletPortlet Menu
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
CT đối ngoại nhân dân
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Bảo hộ công dân trong thế giới phẳng (25/08/2016 07:36 AM)

Chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và lần thứ XII cũng đang tạo ra thách thức cho công tác bảo hộ công dân khi giao lưu, đi lại của công dân Việt Nam ra nước ngoài ngày càng nhộn nhịp.

Nước CHDCND Lào (23/10/2012 10:45 AM)
Lào (tên chính thức: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) là một quốc gia không giáp biển duy nhất tại vùng Đông Nam Á
Liên ban Nga (23/10/2012 10:28 AM)
Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (07/09/2011 04:51 PM)
Thông tin cơ bản về nước CHDCND Lào và quan hệ Lào - Việt Nam (07/09/2011 04:47 PM)
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
quảng cáo trực tuyến
Skip portletPortlet Menu