Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lễ tân ngoại giao
Skip portletPortlet Menu
 
công tác lãnh sự
Skip portletPortlet Menu
 
hợp tác quốc tế
Skip portletPortlet Menu
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
CT đối ngoại nhân dân
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức (07/09/2011 03:40 PM)

 

1. Giám đốc 

Ông: Trần Khánh Thục

Email: thuctk@ngoaivu.nghean.gov.vn


2. Phó Giám đốc

Ông: Nguyễn Thế Thân

Email: thannt@ngoaivu.nghean.gov.vn

 

3. Chánh văn phòng

Ông: Phạm Văn Hiệp

Điện thoại cơ quan: (84-238) 3.833.669

Email: hieppv@ngoaivu.nghean.gov.vn

 

4. Phòng Quản lý biên giới

Điện thoại: (84-238) 3 560.725

Email: lsbg@ngoaivu.nghean.gov.vn

 

5. Phòng Hợp tác quốc tế

Điện thoại: (84-238) 3 560.724

Email: htqt@ngoaivu.nghean.gov.vn

 

6. Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Điện thoại: (84-238) 3 560.726

Email: ttdn@ngoaivu.nghean.gov.vn

  

      7. Phòng Thanh tra

      Email: thamnc@ngoaivu.nghean.gov.vn

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
thông tin chuyên đề
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
quảng cáo trực tuyến
Skip portletPortlet Menu