Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lễ tân ngoại giao
Skip portletPortlet Menu
 
công tác lãnh sự
Skip portletPortlet Menu
 
hợp tác quốc tế
Skip portletPortlet Menu
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
CT đối ngoại nhân dân
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thông tin người phát ngôn về dịch Covid-19 của Sở Ngoại vụ (06/04/2020 02:40 PM)

Sở Ngoại vụ cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin về dịch Covid-19 của Sở Ngoại vụ như sau:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Hải Dương.

- Chức vụ: Giám đốc Sở, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Sở Ngoại vụ.

- Thông tin liên hệ: Số điện thoại:  0918003555;  

- Địa chỉ email: duongnh@ngoaivu.nghean.gov.vn

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo./.

 


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
quảng cáo trực tuyến
Skip portletPortlet Menu