Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lễ tân ngoại giao
Skip portletPortlet Menu
 
công tác lãnh sự
Skip portletPortlet Menu
 
hợp tác quốc tế
Skip portletPortlet Menu
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
CT đối ngoại nhân dân
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Bản dịch Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (01/07/2021 12:40 PM)

Sở Ngoại vụ Nghệ An xin trân trọng giới thiệu bản dịch toàn văn bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bằng 05 thứ tiếng như sau:

- Bản dịch Tiếng Anh.

- Bản dịch Tiếng Pháp.

- Bản dịch Tiếng Trung.

- Bản dịch Tiếng Nga.

- Bản dịch Tiếng Tây Ban Nha

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông tin chuyên đề
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
quảng cáo trực tuyến
Skip portletPortlet Menu