Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lễ tân ngoại giao
Skip portletPortlet Menu
 
công tác lãnh sự
Skip portletPortlet Menu
 
hợp tác quốc tế
Skip portletPortlet Menu
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
CT đối ngoại nhân dân
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An (28/07/2021 02:35 PM)
Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 506/KH.UBND ngày 08/9/2020 về việc triển khai Thỏa thuận trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông tin chuyên đề
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
quảng cáo trực tuyến
Skip portletPortlet Menu