Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lễ tân ngoại giao
Skip portletPortlet Menu
 
công tác lãnh sự
Skip portletPortlet Menu
 
hợp tác quốc tế
Skip portletPortlet Menu
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
CT đối ngoại nhân dân
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kế hoạch triển khai tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” của Sở Ngoại vụ (16/09/2021 09:36 AM)
Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu Bản tin đối ngoại Nghệ An số 18/2021 (15/09/2021 10:37 AM)
Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An (28/07/2021 02:35 PM)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20/07/2021 07:53 AM)
Bản dịch Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (01/07/2021 12:40 PM)

Sở Ngoại vụ Nghệ An xin trân trọng giới thiệu bản dịch toàn văn bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bằng 05 thứ tiếng như sau:

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN (07/09/2020 07:46 AM)
Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân (27/08/2020 09:56 AM)
Thể lệ Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020” (14/08/2020 08:42 AM)
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ‘Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2020” tại Sở Ngoại vụ Nghệ An (14/08/2020 08:32 AM)
Thông tin người phát ngôn về dịch Covid-19 của Sở Ngoại vụ (06/04/2020 02:40 PM)

Sở Ngoại vụ cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin về dịch Covid-19 của Sở Ngoại vụ như sau:


 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
thông tin chuyên đề
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
quảng cáo trực tuyến
Skip portletPortlet Menu