Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lễ tân ngoại giao
Skip portletPortlet Menu
 
công tác lãnh sự
Skip portletPortlet Menu
 
hợp tác quốc tế
Skip portletPortlet Menu
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
CT đối ngoại nhân dân
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Cơ quan nước ngoài tại Việt Nam và Chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao (23/10/2012 10:03 AM)

1. Đại sứ quán

a. Cấp ngoại giao cao cấp: Hàm Đại sứ, Công sứ, Tham tán;

b. Cấp ngoại giao trung cấp: Hàm Bí thư thứ nhất, Bí thư thứ hai;

c. Cấp ngoại giao sơ cấp: Hàm Bí thư thứ ba, Tùy viên.

Nhiều cơ quan đại diện ngoại giao có tùy viên chuyên ngành như Tùy viên quân sự, Tùy viên thương mại, Tùy viên văn hóa, Tùy viên báo chí, Tùy viên lao động… Các tùy viên chuyên ngành không xếp vào cấp ngoại giao sơ cấp.

2. Tổng lãnh sự quán:

a. Các cơ quan lãnh sự gồm có: Tổng Lãnh sự quán, Lãnh sự quán, Phó Lãnh sự quán hoặc Đại lý lãnh sự quán của nước ngoài.

b. Viên chức lãnh sự:

- Viên chức lãnh sự chuyên nghiệp: là viên chức nhà nước, được cử làm công tác lãnh sự ở nước ngoài.

3. Các cơ quan nước ngoài khác:

- Cơ quan của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài;

- Văn phòng đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài;

- Trụ sở của các công ty, dự án có 100 % vốn nước ngoài tại Việt Nam;

- Văn phòng Kinh tế văn hóa và nhà văn hóa của các vùng lãnh thổ và địa phương nước ngoài.

4. Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao:

Lý do được miễn trừ: Nhằm đảm bảo sự độc lập và an tòan cần thiết cho cá nhân cũng như những phương tiện làm việc và tài sản của họ, tránh không để phẩm giá quốc gia của họ bị xúc phạm.

a. Đối với cơ quan đại diện ngoại giao:

- Quyền treo quốc kỳ và quốc huy của nhà nước họ tại trụ sở, tại nhà ở và phương tiện giao thông của người đứng đầu cơ quan đó;

- Quyền bất khả xâm phạm đối với trụ sở, nhà ở và thân thể;

- Quyền bất khả xâm phạm về hồ sơ, tư liệu, thư tín, thông tin, liên lạc;

- Quyền được miễn trừ xét xử về hình sự;

- Quyền được miễn trừ kiểm tra hải quan, miễn thuế quan và các thứ thuế khác;

- Thành viên gia đình: được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ như viên chức ngoại giao.

b. Đối với cơ quan lãnh sự: Về cơ bản, giống với cơ quan ngoại giao nhưng có một số hạn chế sau:

- Trụ sở và tài sản của cơ quan lãnh sự có thể bị trưng mua vì lý do công ích và an ninh quốc phòng và được bồi thường thỏa đáng;

- Nhà chức trách Việt Nam được quyền vào cơ quan lãnh sự trong trường hợp có hỏa hoạn, thiên tai hoặc tai họa khác khẩn cấp;

- Nhà chức trách Việt Nam có thể gửi trả lại túi lãnh sự về nơi xuất phát hoặc yêu cầu mở ra nếu có cơ sở xác đáng trong túi chứa những thứ ngoài qui định;

- Không được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong trường hợp vi phạm tối nghiêm trọng pháp luật Việt Nam và có thể bị bắt, bị tạm giam.

c. Đối với các tổ chức quốc tế:

- Cơ quan đại diện (CQĐD) của các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc: được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

- CQĐD của các tổ chức quốc tế Liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hiệp quốc hoặc phi chính phủ: hưởng quyền ưu đãi miễn trừ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết với tổ chức quốc tế, hoặc phi chính phủ đó.

d. Đối với văn phòng đại diện (VPĐD) thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài: chỉ được hoạt động theo nhiệm vụ, mục đích, phạm vi và thời gian đã qui định trong giấy phép và đăng ký; phải tuân thủ các qui định hiện hành của Chính phủ Việt Nam, không được hưởng qui chế ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

e. Đối với công ty 100% vốn nước ngoài: hoạt động tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

 

Nguồn: Sở Ngoại vụ
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông tin chuyên đề
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
quảng cáo trực tuyến
Skip portletPortlet Menu