Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lễ tân ngoại giao
Skip portletPortlet Menu
 
công tác lãnh sự
Skip portletPortlet Menu
 
hợp tác quốc tế
Skip portletPortlet Menu
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
CT đối ngoại nhân dân
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2015 (08/07/2015 07:35 AM)

Từ ngày 8/7 đến ngày 10/7/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tiến hành kỳ họp thứ 14 Khóa XVI. Trang Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ trích đăng một số kết quả đạt được trong việc phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2015 giới thiệu đến quý Bạn đọc.

Bước vào năm 2015, kinh tế thế giới tiếp tục đà hồi phục nhưng chậm và còn nhiều thách thức, rủi ro. Vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước có nhiều thuận lợi nhưng vẫn không ít khó khăn, thách thức. 

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt được một số kết quả như sau:

   1. Về phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP) 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt khoảng 6,51% so cùng kỳ (kế hoạch 8-9%). Trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,31%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,74% (riêng công nghiệp tăng 9,07%); khu vực dịch vụ tăng 6,77% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng năm nay cao hơn cùng kỳ những năm gần đây (cùng kỳ 2012: 5,02%, 2013: 5,42%, 2014: 6,37%). 

1.1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và thuỷ sản

a) Trồng trọt

                Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 chủ yếu tập trung cho việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân, đồng thời làm đất, gieo cấy vụ Hè Thu (đến 15/6/2015, đã gieo cấy được 46.380/KH56.000 ha, đạt 82,82% kế hoạch). Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2014-2015 đạt 233.160 ha, tăng 2,98% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ Đông Xuân năm 2014-2015 ước đạt 762.240 tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

                - Cây lúa: Diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân đạt 91.679 ha, tăng 1,58% so với cùng kỳ, diện tích lúa năm nay tăng do thời tiết ấm, nguồn nước tưới được duy trì đảm bảo từ đầu vụ và một số huyện miền núi đưa diện tích khai hoang để gieo trồng lúa nước. Sơ bộ ước tính năng suất lúa vụ Đông Xuân đạt 63,01 tạ/ha, bằng 95,48% so với cùng kỳ; sản lượng lúa ước đạt 577.700 tấn, bằng 97% cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa chất lượng, có giá trị cao được quan tâm mở rộng, chiếm 38,46%, trong đó diện tích một số giống lúa chất lượng cao tiếp tục tăng (Hương thơm số 1: 1.865 ha; AC5: 2.174 ha; Nếp 8797: 3.040 ha; DT52: 908 ha...). Vì vậy, tuy năng suất, sản lượng lúa có giảm nhưng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích tăng (10-15%) so với năm trước.

                - Cây ngô: Diện tích gieo trồng đạt 42.905 ha, tăng 7,68% so với cùng vụ năm ngoái, diện tích ngô tăng chủ yếu do diện tích vụ Đông 2014 tăng mạnh, một số địa phương chuyển từ lạc sang trồng ngô Xuân. Năng suất ngô Đông Xuân ước đạt 43,31 tạ/ha, tăng 23,53% cùng kỳ; sản lượng ước đạt 184.540 tấn, tăng 33,02% so cùng kỳ năm ngoái. 

                - Cây lạc: Diện tích gieo trồng đạt 15.107 ha, bằng 90,6% so với cùng kỳ, trong đó lạc vụ Xuân 2015 đạt 13.828 ha; diện tích lạc Đông Xuân giảm do một số huyện có chủ trương chuyển sang trồng ngô ở các vùng cao cưỡng khô hạn. Năng suất lạc Đông Xuân sơ bộ ước đạt 23 tạ/ha, sản lượng lạc Đông Xuân ước đạt 34.750 tấn, tăng 1,55% cùng kỳ. Lạc năm nay cơ bản được mùa, được giá, dễ tiêu thụ nên bà con nông dân rất phấn khởi.

                - Cây mía: Tổng diện tích gieo trồng đạt 27.850 ha, tăng 5,23% so với cùng kỳ năm trước.

- Khoai lang: Diện tích gieo trồng đạt 5.049 ha; năng suất sơ bộ ước đạt 67,71 tạ/ha, sản lượng ước đạt 34.187 tấn, tăng 0,82% so với cùng kỳ năm trước.

                - Cây rau đậu, hoa cây cảnh: Diện tích gieo trồng ước đạt 22.629,2 ha, tăng 3,96% so cùng kỳ. Trong đó, rau các loại 21.455,6 ha, năng suất 133,24 tạ/ha, tăng 2,02 tạ/ha, sản lượng ước đạt 285.872 tấn, tăng 15.497 tấn so cùng kỳ năm ngoái. 

       - Cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả: Trong 6 tháng đầu năm 2015 thời tiết diễn biến hết sức bất lợi, không có mưa, nắng nóng, hạn hán gay gắt kéo dài làm ảnh hưởng và thiệt hại về diện tích và sản lượng cây trồng, nhất là cây chè búp. Tổng diện tích cây lâu năm, cây ăn quả 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 40.477 ha, tăng 3,91% so với cùng kỳ, trong đó một số cây trồng chính như cây cao su 11.104 ha, tăng 8,8%, chè búp 7.063 ha, tăng 1,39 so với cùng kỳ...

b) Về chăn nuôi, thú y

Theo kết quả điều tra chăn nuôi 01/4/2015 của các huyện, thành, thị, toàn tỉnh có tổng đàn trâu, bò ước đạt 708.456 con, tăng 6,37% so với cùng kỳ (trong đó đàn trâu ước đạt 296.544 con, tăng 1,49%; đàn bò ước đạt 411.912 con, tăng 10,19%, nguyên nhân tăng là do số lượng bò sữa tăng của Công ty TH). Tổng đàn lợn ước đạt 948.283 con, giảm 2,7% cùng kỳ (trong đó các huyện đồng bằng 493.392 con, giảm 5,98%, các huyện miền núi 454.891 con, tăng 1,21%); Tình hình chăn nuôi lợn có xu hướng giảm mạnh ở vùng đồng bằng, riêng vùng miền núi vẫn giữ được ổn định; nguyên nhân đàn lợn giảm là do dịch bệnh xảy ra thường xuyên làm cho tâm lý người dân lo ngại, đồng thời trên thị trường giá thức ăn chăn nuôi cũng như các chi phí đầu vào tăng cao, giá thị hơi giảm mạnh nên lợi nhuận chăn nuôi lợi thấp, bên cạnh đó việc chăn nuôi nhỏ lẻ hộ dân ngày càng giảm do vấn đề ô nhiễm môi trường sống. Tổng đàn gia cầm ước đạt 17.723 ngàn con, tăng 5,9% cùng kỳ, sản lượng xuất gia cầm xuất chuồng đạt 21.329 tấn, tăng 8,8% cùng kỳ. Đàn gia cầm có xu hướng tăng so năm ngoái là do từ đầu năm đến nay ít xảy ra dịch bệnh, công tác tiêm phòng được tập trung thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, một số dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như: tụ huyết trùng trâu bò, ký sinh trùng đường máu, tiêu chảy, tụ huyết trùng lợn, tụ huyết trùng gia cầm,.. trên địa bàn tỉnh xảy ra rải rác, nhỏ lẻ, không lây lan thành dịch lớn. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tiêm phòng, tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng và giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm ổ dịch, xử lý ổ dịch trong diện hẹp; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo dịch bệnh để kịp thời xử lý ổ dịch nhanh chóng.

c) Lâm nghiệp

Diện tích trồng rừng mới tập trung toàn tỉnh ước đạt 6.023 ha, tăng 1,16% so với cùng kỳ. Trồng được hơn 5,6 triệu cây phân tán, tăng 0,38% so với cùng kỳ; tạo được 17,02 triệu cây giống, tăng 6,38% so với cùng kỳ.

Công tác khoanh nuôi, bảo vệ và chăm sóc rừng luôn được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2015, diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh 55.000 ha, diện tích rừng được chăm sóc 27.500 ha, diện tích được giao khoán bảo vệ 906.850 ha. Sản lượng khai thác gỗ 6 tháng đầu năm ước đạt 167.300 m3, tăng 10,07% so cùng kỳ, trong đó khai thác rừng tự nhiên là 7.600 m3. Sản lượng gỗ khai thác tăng là chủ yếu từ rừng trồng của các dự án đã đến kỳ cho khai thác để làm nguyên liệu công nghiệp chế biến như ván ép, dăm gỗ, nguyên liệu giấy, mặt khác còn để phục vụ cho nhu cầu xây dựng.

Trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý 385 vụ vi phạm Luật bảo vệ rừng, tịch thu 753,24 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách hơn 5,05 tỷ đồng.

d) Sản xuất thủy sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt 18.873 ha, giảm 0,96% cùng kỳ. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt 73.987 tấn, tăng 6,35% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 53.746 tấn, tăng 6,59%, sản lượng nuôi trồng ước đạt 20.241 tấn, tăng 5,71% cùng kỳ.

e) Về xây dựng nông thôn mới:

Các địa phương, đơn vị đã tích cực triển khai các nội dung kế hoạch năm 2015 như: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát huy nội lực cho xây dựng NTM; Triển khai thực hiện xây dựng các mô hình phát triển sản xuất vụ Xuân 2015 đạt kết quả tốt; Hoàn thành kế hoạch làm đường giao thông nông thôn theo chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh (đến nay đạt trên 1.215 km, trong đó 6 tháng đầu năm 2015 đã làm được trên 235 km); triển khai thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Hỗ trợ, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập cao cho người dân nông thôn.

Đến tháng 6/2015, bình quân cả tỉnh đạt 11,7 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí/xã so với năm 2014 và 8,06 tiêu chí/xã so với năm 2010; Số xã đạt 19/19 tiêu chí (đạt chuẩn NTM): 36 xã - chiếm 8,35% số xã; từ 15-18 tiêu chí: 60 xã - chiếm 13,92%; từ 10-14 tiêu chí: 137 xã - chiếm 31,78%; từ 5-9 tiêu chí: 166 xã - chiếm 38,51%; từ 3-4 tiêu chí: 32 xã - chiếm 7,42%; Không có xã đạt dưới 3 tiêu chí. Luỹ kế đến cuối năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu có khoảng 88 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

3. Sản xuất công nghiệp, xây dựng

a) Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp trong tỉnh tuy đang trên đà phục hồi nhưng còn chậm, chưa vững chắc. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân 6 tháng đầu năm 2015 ước tăng 8,99% so với cùng kỳ, trong đó:

- Công nghiệp khai thác mỏ tăng 8,49% so với cùng kỳ. Chỉ số công nghiệp khai khoáng tăng do nhu cầu xây dựng các công trình đầu năm; một số sản phẩm đã tìm được thị trường tiêu thụ nay đang dần ổn định sản xuất.

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,12% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến tăng do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài làm cho mức tiêu thụ một số sản sản phẩm tăng như sữa, bia...; một số nhà máy đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp dây chuyền sản xuất và tìm được thị trường tiêu thụ nên có sản lượng tăng khá; sản phẩm là đầu vào của ngành xây dựng đầu năm tăng cao (như xi măng, gạch granit, tấm lợp...).

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước tăng 9,6%; nguyên nhân tăng chủ yếu do các thuỷ điện Nậm Nơn, Nậm Mô bắt đầu hoà lưới điện quốc gia từ tháng 1/2015 và thuỷ điện Bản Vẽ hạ mực nước để sửa chữa bề mặt thượng lưu đập nên điện sản xuất tăng mạnh.

Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng so với cùng kỳ năm trước là: điện sản xuất (1019 triệu KWh, tăng 11,61%), điện thương phẩm (993 triệu KWh, tăng 5,75%), sữa tươi (78,51 triệu lít, tăng 58,9%), bia chai (35,4 triệu lít, tăng 13,74%), bia hơi (15,57 triệu lít, tăng 21,2%), đá xây dựng (1,2 triệu m3, tăng 18,22%), xi măng (874,13 ngàn tấn, tăng 26,57%), gạch granit (1.131 ngàn m2, tăng 23,34%)...  

b) Về xây dựng cơ bản

- Năm 2015, các nguồn vốn XDCB được giao sớm và đồng bộ ngay từ đầu năm, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện. Các sở, ngành, địa phương tích cực tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các các dự án, rà soát nợ xây dựng cơ bản, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; kiện toàn các ban quản lý đầu tư xây dựng cấp huyện... Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội ước đạt 19.753 tỷ đồng, bằng 48,34% kế hoạch, tăng 13,64% so với cùng kỳ. Khối lượng thực hiện XDCB thuộc ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.156,9 tỷ đồng, bằng 58,05% kế hoạch, giải ngân ước đạt 55,74% kế hoạch; nguồn vốn TPCP giải ngân ước đạt 40,36%. Đã khánh thành một số dự án quan trọng như: Nhà ga hành khách Cảng hàng không Vinh gắn với công bố quy hoạch sân bay Vinh thành sân bay quốc tế, khánh thành dự án cầu vượt đường sắt của Quốc lộ 46 với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam (đoạn Quán Bánh), Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An,… Khởi công một số dự án như: dự án xi măng Sông Lam; nhà máy chế biến tinh bột sắn Hoa Sơn (huyện Anh Sơn); hệ thống cấp nước thô cho các nhà máy nước sạch tại TP Vinh; Khu công nghiệp Tuấn Lộc, Cảng Cửa Lò (bến 5, bến 6); thuỷ điện Bản Ang; nhà máy Tôn Hoa Sen (tại TX Hoàng Mai); dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho các xã chưa có điện...

- Tổ chức giao ban XDCB để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nắm tình hình khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: kiểm tra, giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án phát triển đô thị Vinh, giải quyết vướng mắc công tác thu hồi đất trong khu công nghiệp Nam Cấm và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tuyến đường N5 trong khu Kinh tế Đông Nam; dự án thủy lợi Bản Mồng; dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An (JICA)…. Công tác quyết toán dự án hoàn thành được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo.

- Kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn cho các chủ đầu tư, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan về các văn bản pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh về triển khai Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, các Nghị định mới về XDCB…

- Tiến hành kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, công tác nghiệm thu nhằm chấn chỉnh những tồn tại diễn ra trong thời gian qua về lĩnh vực hoạt động xây dựng. Tổng hợp để thông báo công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn làm cơ sở cho việc lựa chọn nhà thầu xây dựng. Tuyên truyền chủ trương xóa bỏ lò gạch nung thủ công, phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn. Thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng hàng quý kịp thời, sát đúng thực tế; quản lý tốt giá xây dựng và giá vật liệu xây dựng. 

4. Hoạt động dịch vụ

- Về lĩnh vực thương mại: Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 19.789,19 tỷ đồng, tăng 10,58% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch) ước đạt 1.961,81 tỷ đồng, tăng 5,3% cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2015 tăng 0,96% so với tháng 12/2014.    

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm ước đạt 197,28 triệu USD, tăng 7,17% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ năm trước như hàng thuỷ sản tăng 36,29%, cà phê tăng 99,7%, chè tăng 25,19%, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 37,55%, gỗ tăng 53,68%, dệt may tăng 52,12%, điện thoại các loại và linh kiện tăng 168,42%...

Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 146,49 triệu USD, tăng 12,61% so với cùng kỳ. Chủ yếu nhập khẩu các mặt hàng như đậu tương tăng 73,94%, gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 47,04%, vải các loại tăng 32,35%, sản phẩm từ giấy tăng gấp 4,3 lần, hàng gia dụng tăng gấp 6,8 lần,...

- Lĩnh vực du lịch: Tổ chức làm việc với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch gắn với du lịch các tỉnh miền Trung, thảo luận kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Nghệ An; bàn giải pháp giải quyết vướng mắc về thủ tục an ninh cho khách du lịch vào tham quan Vườn Quốc gia Pù Mát; tổ chức Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2015; chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tổng lượt khách du lịch 6 tháng ước đạt 1,805 triệu lượt người, tăng 9% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 29,5 ngàn lượt người, bằng 101% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 1.327 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu quốc tế ước đạt 6,2 triệu USD, bằng 99% cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng vẫn giữ ổn định, nhất là dịch vụ ăn uống ven biển có xu hướng tăng. Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành luỹ kế ước đạt 2.569,65 tỷ đồng, tăng 10,12% cùng kỳ.

- Lĩnh vực vận tải: Mặc dù giá xăng dầu tăng nhưng hoạt động kinh doanh vận tải vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, đời sống và đi lại của dân cư. Mở thêm 2 tuyến xe buýt (Vinh-Thái Hoà, Vinh-Tân Kỳ); xúc tiến đường bay Vinh – Cam Ranh. Khối lượng luân chuyển hành khách trong 6 tháng là 2.065,09 triệu hành khách.km, tăng 10,63% so với cùng kỳ. Khối lượng luân chuyển hàng hoá trong 6 tháng đạt 1.280,04 triệu tấn.km, tăng 1,23% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải 6 tháng đầu năm đạt 3.226,65 tỷ đồng, tăng 1,23% so với cùng kỳ.

   - Lĩnh vực thông tin truyền thông tiếp tục phát triển; hoạt động báo chí – tuyên truyền có nhiều cố gắng, chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổng doanh thu bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm ước đạt 1.130,397 tỷ đồng, đạt 33,59% kế hoạch. Số thuê bao điện thoại 6 tháng đầu năm 2015 ước giảm 8.077 thuê bao; thuê bao điện thoại luỹ kế đến cuối tháng 6/2015 ước đạt 4.531.271 thuê bao, mật độ khoảng 154,5 thuê bao/100 dân. Tổng số thuê bao internet quy đổi đạt 820.058 thuê bao, mật độ 33,4 thuê bao/100 dân.

- Lĩnh vực tài chính ngân hàng: Tình hình lãi suất, hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, theo diễn biến chung của cả nước. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. Tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời chú trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Tính đến 30/6/2015, nguồn vốn huy động tại địa bàn ước đạt 71.604 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm (+4.600 tỷ đồng), trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 85,23%. Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 116.217 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm (+6.670 tỷ đồng); trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm 46,51% trong tổng dư nợ, tăng 0,5% so với đầu năm; dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 53,49% trong tổng dư nợ, tăng 11,5% so với đầu năm. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước khoảng 1.960 tỷ đồng, chiếm 1,7% trong tổng dư nợ.

5. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến và thu hút đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

- Hoạt động đối ngoại diễn ra sôi nổi, đảm bảo yêu cầu chính trị đối ngoại, an ninh đối ngoại. Quan hệ hợp tác quốc tế giữa Nghệ An với các nước được tăng cường nhằm thúc đẩy, tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Thực hiện phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình “Gặp gỡ địa phương - Ngoại giao Đoàn 2015”, tiếp xúc, làm việc với các Đại sứ, Đại biện và Trưởng đại diện ngoại giao của 33 nước và tổ chức quốc tế. Đón tiếp, làm việc Đoàn các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Tổ chức Gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; gặp mặt Kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Xuân Ất Mùi; tổ chức đón Tết Cổ truyền mừng Xuân Ất Mùi cùng bạn bè quốc tế. Đón tiếp, làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhằm hợp tác đầu tư…

- Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư: Tổ chức xúc tiến đầu tư, nhất là Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu Xuân Ất Mùi 2015. Xây dựng và cập nhật thường xuyên nội dung dữ liệu xúc tiến đầu tư; tập trung tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, cơ hội đầu tư tại địa phương. Tổ chức đón tiếp và làm việc với nhiều đối tác, nhất là các đối tác trọng điểm, có chiều sâu (như Tập đoàn Sembcorp - Singapore, Becamex – Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Posco - Hàn Quốc, Nhật Bản, Vingroup, Tập đoàn Hoa Sen…); gắn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến đầu tư Trung ương, các tổ chức nước ngoài và các ngành trong tỉnh. Tích cực đôn đốc, hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu D, Khu công nghiệp Nam Cấm; Dự án đầu tư bến số 5, số 6, bến cảng Cửa Lò; hệ thống cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước sạch tại TP Vinh; nhà máy Tôn Hoa Sen đầu tư tại Quỳnh Lập (TX Hoàng Mai),... Tích cực chuẩn bị các điều kiện, thủ tục để khởi động, triển khai Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

Về thu hút đầu tư, đến ngày 22/6/2015 đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 96 dự án[1], với tổng vốn đầu tư đăng ký 27.885,05 tỷ đồng; trong đó, 75 dự án cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký 31.009,98 tỷ đồng, điều chỉnh cho 21 dự án với tổng số vốn tăng thêm 645,23 tỷ đồng. UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục vận động các nguồn vốn ODA[2] cho các dự án, đốc thúc các chủ đầu tư giải ngân nguồn vốn đã được bố trí.Tiếp nhận mới 5 dự án và phi dự án NGO[3] với tổng giá trị tài trợ 476,98 ngàn USD.

- Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp: Tổ chức thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân năm 2015 tại một số địa phương như TP Vinh, Nam Đàn, TX Thái Hoà,... Luỹ kế đến 15/6/2015, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 594 doanh nghiệp, bằng 74,77% so với cùng kỳ. 

6. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách

Thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm cơ bản đạt tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 3.960,6 tỷ đồng, bằng 48,4% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa 3.442 tỷ đồng, bằng 50% dự toán và tăng 17% so với cùng kỳ (riêng thu tiền sử dụng đất ước đạt 351 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, tăng 63,9% so với cùng kỳ); Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 510,5 tỷ đồng, bằng 39,6% dự toán, bằng 95,6% so với cùng kỳ; Thu từ xổ số kiến thiết: 8,1 tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015 ước thực hiện 8.284,6 tỷ đồng, đạt 46,9% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 1.795 tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán; chi thường xuyên 6.414,6 tỷ đồng, bằng 46% dự toán; chi dự phòng 105 tỷ đồng, bằng 40,7% dự toán. 

7. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

a) Giáo dục và đào tạo

- Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014-2015 đúng thời gian quy định. Kiểm tra trường chuẩn quốc gia, nề nếp dạy học các cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2015, đã công nhận thêm được 50 trường đạt chuẩn quốc gia[4], luỹ kế đến 15/6/2015, toàn tỉnh đã có 906 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 59,5%. Các huyện, thành, thị đã cơ bản đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, 21/21 đơn vị đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Hoàn thành bồi dưỡng giáo viên các cấp học. Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016 của 21 huyện, thành, thị; duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016 các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

- Tích cực chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015. Tổ chức tốt các kỳ thi: học sinh giỏi lớp 9, lớp 11, thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp tiểu học, kỳ thi tuyển sinh vào THPT năm học 2015-2016, giải toán bằng Tiếng Anh, thi IOE toàn quốc[5]... Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015 Nghệ An có 99 học sinh đạt giải, đứng thứ 3 cả nước. Nghệ An có 01 em đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olimpic Vật Lý Châu Á, 01 em dự thi Olimpic Toán quốc tế năm 2015.

- Bàn giao 25.172 hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cho các trường đại học, cao đẳng, TCCN, giảm hơn năm trước  gần 25.000 hồ sơ.

b) Lĩnh vực y tế

- Trên địa bàn toàn tỉnh tình hình dịch bệnh được kiểm soát, không có dịch lớn và vừa xẩy ra. Chỉ đạo tiêm chủng thường xuyên các bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Công tác khám chữa bệnh được cải thiện đáng kể, chất lượng các dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục duy trì củng cố, phát triển và hoàn thiện các kỹ thuật mới[6], trong đó thành công nổi bật đó là can thiệp mạch, mổ tim hở, ghép thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, ghép tuỷ và ghép tế bào gốc điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Ung bướu. Tăng cường phát triển, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến huyện. 

- Thực hiện niêm yết công khai giá viện phí ở khu vực đón tiếp bệnh nhân vào viện; thực hiện đúng bảng giá để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Tiến hành thanh kiểm tra giá thuốc trên thị trường và tại bệnh viện, các cơ sở mua bán thuốc trên địa bàn, nhìn chung ổn định về giá, không có biến động lớn. Tích cực tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo cứu người. 

- Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh, đa dạng hoá hình thức truyền thông. Công tác truyền thông, thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm, với 217 người mắc, tử vong 01 người.

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi. Triển khai Ngày vi chất dinh dưỡng tại tất cả các huyện, thị; mở các lớp học làm bố, làm mẹ; các lớp thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai; tổ chức cân cho trẻ dưới 2 tuổi đạt 100%...

- Tổ chức truyền thông lồng ghép, đa dạng hóa các biện pháp tránh thai, cung cấp kịp thời các dịch vụ tránh thai; khám thai đủ 3 lần/3 kỳ thai nghén cho phụ nữ đẻ đạt tỷ lệ 79,6%; tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế giúp đỡ đạt 98,4%; tỷ lệ tử vong mẹ/100.000 trẻ sống là 18,7. 

c) Các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục thể thao

- Chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị nổi bật: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Mừng Đảng, Mừng Xuân Ất Mùi; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4;... Tổ chức thành công các sự kiện lớn của tỉnh và của ngành: Lễ vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ gặp mặt tôn vinh những người có công trong việc bảo tồn và phát huy di sản Dân ca Ví, Giặm; Liên hoan Dân ca Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ; lễ hội Làng Sen toàn quốc và Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2015...

- Hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá dân tộc được quan tâm[7]. Tiếp tục triển khai công tác kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể giai đoạn 2. Việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích và phát huy giá trị di tích được quan tâm thực hiện.

- Tổ chức tiếp đón du khách tham quan các di tích, danh thắng, tham dự các lễ hội trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Khu di tích Kim Liên đón 19.489 đoàn với 768.145 lượt người, làm lễ báo công dâng hoa dâng hương cho 260 đoàn tại nhà tưởng niệm với nghi thức trọng thể. Tại Quảng trường Hồ Chí Minh tổ chức cho 130 đoàn khách quốc tế và trong nước dâng hoa; Số lượng khách tham quan vui chơi giải trí: 2,4 triệu lượt người.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động lễ hội dân gian truyền thống tại các địa phương. Xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 10 năm thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào trên địa bàn tỉnh Nghệ An”...

- Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng trên các địa bàn[8]. Các môn thể thao thành tích cao tiếp tục khẳng định được ưu thế, đem về cho thể thao tỉnh nhà nhiều huy chương[9].

d) Các hoạt động khoa học công nghệ

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ: có 74 đề tài, dự án chuyển tiếp từ các năm trước; 29 đề tài, dự án thực hiện mới; tiến hành nghiệm thu 6/46 đề tài, dự án đến hạn nghiệm thu; lựa chọn được 19 tổ chức, cá nhân giao chủ trì, chủ nhiệm các đề tài triển khai mới trong năm 2015; tổ chức đặt hàng và đề xuất danh mục đề tài, dự án bắt đầu triển khai từ năm 2016. Công tác thông tin truyền thông khoa học công nghệ được đổi mới và đa dạng về hình thức. 

- Hoạt động quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ được triển khai tốt: hướng dẫn 3 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ đổi mới công nghệ; hướng dẫn 15 doanh nghiệp tham gia chính sách đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ mới; thẩm tra công nghệ 6 dự án (đốt rác, sản xuất bột đá, sản xuất dược phẩm); hướng dẫn 43 doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu công nghiệp; thẩm định, cấp phép và gia hạn cho 10 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế; tổ chức kiểm tra an toàn bức xạ 10 cơ sở y tế.

- Phối hợp tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá trong sản xuất, lưu thông nhằm hạn chế tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận về đo lường góp phần bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng ngày KH&CN Việt Nam (18/5), Lễ trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Nghệ An năm 2014, tôn vinh một số công trình có hiệu quả kinh tế - xã hội.

đ) Công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội

   - Trong 6 tháng, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 19.200 lao động, đạt 52,6% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động 6.400 người, đạt 50,2% kế hoạch. Giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 2.807 người lao động, với tổng số tiền là 21,85 tỷ đồng. Ban hành Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020. Tuyển sinh đào tạo nghề cho 36.500 lượt người, đạt 46,2% kế hoạch, riêng dạy nghề cho lao động nông thôn là 2.350 người, đạt 43% kế hoạch năm. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao Trường Cao đẳng nghề Dầu khí – phân hiệu Nghệ An về trực thuộc tỉnh quản lý. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách lao động, người có công và an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 hoàn thành trước ngày 10/02/2015 (ngày 22 tháng Chạp năm Giáp Ngọ) đúng đối tượng, định mức chế độ. Tổng kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp thường xuyên, quà Tết cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo từ ngân sách nhà nước, quà của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân là: 288 tỷ đồng.

- Thực hiện tốt việc quản lý, chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ thường xuyên cho trên 80 ngàn đối tượng với người có công với cách mạng và 118 ngàn đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết kịp thời chế độ chính sách người có công với cách mạng cho 3.382 trường hợp; hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng mới 70 nhà (3,7 tỷ đồng), sửa chữa nâng cấp 86 nhà (1,72 tỷ đồng)... Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được mở rộng, toàn tỉnh đã vận động được 11,5 tỷ đồng cho quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Ban hành Quyết định phân công, phân cấp quản lý, thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn tỉnh.

- Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt chính sách miền núi dân tộc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, Nghị quyết 30a/NQ-CP nhằm giảm nghèo tại 4 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong và Quỳ Châu. Triển khai nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cấp thẻ BHYT cho người nghèo, hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo. Đôn đốc thực hiện giúp đỡ 110 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 30% vùng miền Tây Nghệ An. Thực hiện cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, định mức 4.915 tấn gạo cứu đói cho 110.078 lượt hộ dân với 327.667 lượt nhân khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 và kỳ giáp hạt 4 tháng đầu năm 2015.

- Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện nghiêm túc; tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em. Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác cai nghiện phục hồi và phòng chống mại dâm được quan tâm thực hiện.

- Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng tăng: ước đến 30/6/2015, tổng số người tham gia BHXH, BHYT đạt 2.450.644 người[10]. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN ước đạt 1.936,037 tỷ đồng, tăng 1,23% so với cùng kỳ. Công tác quản lý tài chính và chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo an toàn, thuận tiện, đúng đối tượng; trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện chi trả 4.552,811 tỷ đồng, tăng 23,6% cùng kỳ. Các chế độ chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được giải quyết kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Thực hiện các biện pháp kiểm soát trong giải quyết chế độ nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Thực hiện cấp thẻ BHYT, sổ BHXH kịp thời, đúng đối tượng, cơ bản ngăn chặn tình trạng cấp trùng thẻ BHYT.

e) Công tác quản lý môi trường

Tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chỉ đạo hoàn thành xử lý 6 dự án, tiếp tục thực hiện 10 dự án ô nhiễm do tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02/9/2012 và Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trang trại chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, các cơ sở tinh bột sắn… Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với UBND Thị xã Cửa Lò.

8. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính

- Tích cực chỉ đạo chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVIII; tham gia duyệt, dự và chỉ đạo Đại hội điểm tại một số Đảng bộ cấp huyện, ngành (Quế Phong, Quỳnh Lưu, Tương Dương, Diễn Châu, Quân sự,...).

- Các ngành, các cấp tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, nổi bật như đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020, phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050; điều chỉnh diện tích Khu kinh tế Đông Nam bao gồm 750 ha để thực hiện dự án VSIP6, công nhận đô thị du lịch biển Cửa Lò...

- Các sở, ngành tổ chức xây dựng, hoàn chỉnh các nội dung theo quy trình quy định để chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI.

- Chỉ đạo, đốc thúc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với sơ kết 1 năm thực hiện. Chỉ đạo chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015; Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm, Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá TTHC trọng tâm năm 2015... Triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Triển khai đề án xây dựng chính quyền điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ được các cấp, các ngành quan tâm; có trên 75% các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã sử dụng phần mềm dùng chung trong quản lý, điều hành. Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan, đơn vị được duy trì hoạt động tốt, thông tin được cập nhật kịp thời; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

9. Quốc phòng, an ninh, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2015 từ tỉnh xuống cơ sở; hoàn thành tốt công tác giao, tuyển quân đợt 1 năm 2015. Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng gắn với công tác huấn luyện và giáo dục chính trị. Tổ chức xây dựng thế trận quốc phòng trên tuyến biên giới và công tác dân vận ở vùng sâu, vùng xa... Triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2015.  

- Tình hình an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo ổn định. Xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, an ninh kinh tế, văn hoá, tư tưởng, không để xẩy ra đột xuất, bất ngờ; kìm giữ không để xẩy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội, các lễ hội lớn, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An. 

- Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần kìm giữ và làm giảm sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Xác lập đấu tranh triệt xoá nhiều chuyên án lớn, nhất là tội phạm ma tuý, tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

- Làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ./.

 [1] Về địa bàn đầu tư: Ngoài KKT và KCN: Cấp mới GCNĐT 57 Dự án/22.232,37 tỷ đồng; Điều chỉnh GCNĐT cho 17 Dự án/440,91 tỷ đồng; Trong KKT và KCN: Cấp mới cho 18 Dự án với tổng vốn đầu tư 8.777,61 tỷ đồng; Điều chỉnh GCNĐT cho 04 Dự án/vốn tăng thêm 204,32 tỷ đồng.

Về nguồn vốn đầu tư:  Đầu tư trong nước: Cấp mới cho 67 dự án/29.507,22 tỷ đồng, điều chỉnh cho 17 dự án/623,91 tỷ đồng. Đầu tư FDI: Cấp mới cho 08 dự án/1.502,76 triệu USD, điều chỉnh cho 04 dự án/21,32 triệu USD tăng vốn.

[2] Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai thực hiện 31 dự án ODA với tổng mức đầu tư 15.050 tỷ đồng.

[3] Hiện nay có 36 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy đăng ký hoạt động tại Nghệ An và 14 tổ chức đang triển khai hợp tác với tỉnh.

[4] Thực hiện năm 2014 được 856 trường đạt chuẩn quốc gia, thiếu 7 trường so với dự kiến. Tốc độ xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2015 tăng nhanh so với năm 2014 (33 trường).

[5] Như: Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 có 731 em được công nhận học sinh giỏi, đạt tỷ lệ 59,1%; lớp 11 với 1.292 em được công nhận học sinh giỏi, đạt tỷ lệ 58,1%. Tham gia cuộc thi giải toán bằng tiếng Anh, Nghệ An xếp thứ 2 cả nước với 2 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải khuyến khích cấp THPT và 1 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba cấp THCS. Có 2 học sinh trong tốp 10 em đạt điểm cao tại cuộc thi IOE toàn quốc dành cho học sinh khối 5, 9 và 11.

[6] Các kỹ thuật như can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật thần kinh – sọ não, phẫu thuật nội soi, thay khớp háng toàn phần, phẫu thuật nội soi bướu giáp, sản phụ khoa, tai – mũi – họng, xét nghiệm HIV-Ag-Ab, anti HBs test nhanh, chụp mạch vành, sản xuất huyết tương tươi...

[7] Thông qua Hội đồng nghệ thuật phác thảo 2 bức phù điêu và bình phong (tỷ lệ 1/5) tại khu tưởng niệm thuộc Dự án bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh; kế hoạch đặt tên đường thành phố Vinh đợt V; xây dựng kế hoạch về việc tu bổ, tôn tạo, xây dựng nhà lưu niệm, tưởng niệm các tiền bối cách mạng, các đồng chí lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước; triển khai việc xây dựng quy hoạch hệ thống di tích và phát triển kinh tế di sản ở Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030...

[8] Tổ chức tốt giải các thể thao: Giải gia đình thể thao năm 2015, giải Bóng chuyền chuyên trách năm 2015;  Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tại huyện Quỳ Hợp, Giải thể thao Lễ hội Làng Sen, Giải thể thao Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng, phối hợp Báo Nghệ An chỉ đạo tổ chức tốt giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng cúp báo Nghệ An  năm 2015. Tham gia Giải đẩy gậy toàn quốc tại tỉnh Sơn La.

[9] Trong 6 tháng đầu năm, tham gia 15 giải thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế, đạt được 87 huy chương các loại trong đó có 19 HCV, 22 HCB, 46 HCĐ. Tỉnh Nghệ An có 13 VĐV kiện tướng, 28 VĐV cấp 1; có 15 VĐV tham gia đội tuyển quốc gia (trong đó có 6 VĐV tham gia thi đấu SEA games 28). Câu lạc bộ Sông Lam thi đấu 12 trận được 21 điểm, đang tạm đứng thứ ba.

 

[10] Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 194.117 người, tăng 2.806 người so với số người tham gia đến 31/12/2014, đạt 67,5% kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện 20.357 người, tăng 1.519 người so với số người tham gia đến 31/12/2014, đạt 70,9% kế hoạch; tham gia BHYT 2.236.170 người, tăng 62.797 người so với số người đã tham gia đến 31/12/2014, đạt 77% kế hoạch.

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông tin chuyên đề
Skip portletPortlet Menu
  BẢN TIN ĐỐI NGOẠI SỐ 14  (16/09/2019 01:33 PM)
  Bàn tin đối ngoại số 13: Chào xuân Kỷ Hơi 2019  (23/01/2019 04:33 PM)
  Bản tin đối ngoại số 12  (16/07/2018 04:45 PM)
 
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
quảng cáo trực tuyến
Skip portletPortlet Menu