Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lễ tân ngoại giao
Skip portletPortlet Menu
 
công tác lãnh sự
Skip portletPortlet Menu
 
hợp tác quốc tế
Skip portletPortlet Menu
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
CT đối ngoại nhân dân
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân (27/08/2020 09:56 AM)

Thực hiện Công văn số 1841/SNV-CCHC ngày 13/8/2020 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc rà soát công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, Sở Ngoại vụ Nghệ An thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân như sau:

1. Cơ quan thường trực về CCHC của UBND tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An)

- Số điện thoại:  02383.592.869

- Địa chỉ thư công vụ: Phongcchc@noivu.nghean.gov.vn

2. Cơ quan tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An)

- Số điện thoại:  0238.3668.789

- Địa chỉ thư công vụ: kstthc@ubnd.nghean.gov.vn

3. Cơ quan thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC trong lĩnh vực ngoại vụ (Sở Ngoại vụ Nghệ An)

- Số điện thoại: 02383.833.669

- Địa chỉ thư công vụ: ngoaivu@nghean.gov.vn

Sở Ngoại vụ Nghệ An thông báo tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và công dân được biết./.

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông tin chuyên đề
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
quảng cáo trực tuyến
Skip portletPortlet Menu